ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Σταθμός Μέτρησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

Τελευταία ενημέρωση: -
Μετρήσεις ποιότητας αέρα

-

Δείκτης ποιότητας άερα

< 25

Πολύ Καλή

25 - 50

Καλή

50 - 75

Μέτρια

75 - 100

Κακή

>100

Πολύ κακή

Τελευταίες 7 ημέρες
Μετρήσεις αερίων

-

Μονοξείδιο του άνθρακα (σε μg / m³)

-

Όζον (σε μg / m³)

-

Διοξείδιο του αζώτου (σε μg / m³)

-

Άζωτο (σε μg / m³)

-

Διοξείδιο του θείου (σε μg / m³)

Μετρήσεις μικροσωματιδίων

-

PM 1mm (σε μg / m³)

-

PM 2.5mm (σε μg / m³)

-

PM 10mm (σε μg / m³)

Όριο 50 μg / m³ <= 35 ημέρες

Μετεωρολογικές μετρήσεις

-

Υγρασία (σε %)

-

Ατμοσφαιρική πίεση (σε mbar)

Θόρυβοι

-

Ένταση θορύβων (σε db)

Station by

Powered by